คลองน้ำใส

คลองน้ำใส ความหมายชื่อไม่ผิดเพี้ยน และไม่ต้องแปล คือ ลำธาร หรือลำคลองเล็กๆที่มีน้ำใสมากๆ ซ่อนตัวอยู่ภายใต้ภูเขาขนาดเล็ก ขณะที่เหนือลำคลองแห่งนี้ปกคลุมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ มีเถาวัลย์มากมายที่แผ่กิ่งก้านเกาะเกี่ยวกัน ให้ความร่มรื่นตลอดลำคลอง สามารถเล่นน้ำได้ตลอดทั้งวัน ไม่ต้องกลัวแสงแดด ที่สำคัญคลองน้ำใส หรือคลองหลอกตา ที่ชาวบ้านแถบนั้นเรียกขานมาตั้งแต่สมัยโบราณนั้น จะมีต้นกำเนิดของแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติ ที่เกิดจากตาน้ำผุดขึ้นมาจากใต้ดิน ใสสะอาด เมื่อผู้ใดลงไปเล่นน้ำจะมองเห็นผิวกายขาวผุดผ่อง โดยลำคลองมีความกว้างประมาณ 5-6 เมตร ยาวประมาณ 3 กิโลเมตร ลึกประมาณ 2.5 เมตร ก่อนไหลลงสู่คลองพุมดวง ขณะที่ห่างจากคลองน้ำใสประมาณ 2 กิโลเมตร จะมีบ่อน้ำแร่ร้อนที่มีอุณหภูมิประมาณ 38-40 องศา เหมาะแก่การลงไปอาบแช่เพื่อรักษาสุขภาพร่างกายอีกด้วย

คลองน้ำใส

คลองน้ำใส

คลองน้ำใสนั้นหากเรามองจากบนฝั่งลงไปในลำคลอง จะเห็นทุกสิ่งที่อยู่ใต้น้ำได้อย่างชัดเจน ก้อนหิน โขดหิน ทราย รากไม้ ใบไม้ ตะไคร่น้ำ นั่นเป็นเพราะความใสของน้ำคลองแห่งนี้ และเมื่อยามที่น้ำนิ่งไม่มีสิ่งใดรบกวนแล้ว คลองน้ำใสดูเหมือนจะเด่นชัดขึ้นไปอีก เนื่องจากบางมุมที่มีแสงแดดเล็ดลอดลงมาได้นั้น จะทำให้เกิดแสงเงาของต้นไม้กระทบลงในน้ำเกิดความสวยงามที่แปลกตายิ่งขึ้น

สำหรับคลองน้ำใส อยู่บริเวณรอยต่อของตำบลสิงขร และตำบลย่านยาว อ.คีรีรัฐนิคม กระแสน้ำไหลจากเนินเขาบริเวณตำบลย่านยาว ผ่านตำบลถ้ำสิงขร แล้วไหลลงสู่คลองพุมดวง บริเวณบ้านหาดเกาะ ส่วนบริเวณโดยรอบของคลองน้ำใสนั้นจะเป็นป่าที่สมบูรณ์มาก เนื่องจากภูเขา และพื้นที่ส่วนใหญ่ของ อำเภอคีรีรัฐนิคม นั้น มีสภาพเป็นเขาหินปูน น้ำที่ไหลรวมเป็นลำธารจึงถูกกรองด้วยธรรมชาติ ไหลผ่านซอกหินมากมายก่อนจะรวมเป็นคลองน้ำใส

คลองน้ำใส

คลองน้ำใส

คลองน้ำใส อยู่ห่างจากตัวเมืองสุราษฎร์ธานีประมาณ 50 กิโลเมตร ห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม 6 กิโลเมตร การเดินทางค่อนข้างสะดวก ทางรถยนต์เดินทางจากเมืองสุราษฎร์ธานี ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 (สุราษฎร์ธานี-ตะกั่วป่า) เลยหลักกิโลเมตรที่ 36 ให้กลับรถ และเลี้ยวซ้ายไปตามถนนลาดยางระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร บางช่วงอาจทำให้การเดินทางสะดุดสักนิดเพราะว่าเป็นถนนลูกรัง แต่ถึงกระนั้นเลยนักท่องเที่ยวที่ชอบท่องเที่ยวชมธรรมชาติแล้วคงไม่เป็นอุปสรรคแต่ประการใด